Banková strana

     Elektronické bankovníctvo je dnes jedinou z ciest skvalitnenia a zrýchlenia bankových služieb spojenou s výrazným znižovaním prevádzkových nákladov banky. Zároveň je predpokladom rozvoja progresívnych služieb v rámci elektronického obchodovania  (E-commerce).

     Bankovú stranu komplexného systému Elektronického bankovníctva UNICOM Vám priblíži krátke video. Podrobnejší popis bankovej strany Elektronického bankovníctva UNICOM nájdete na nasledujúcich stránkach.