Klientská strana

     Pre klienta banky znamená Elektronické bankovníctvo zrýchlenie získavania bankových informácií a realizácie bankových transakcií, nepretržité sprístupnenie bankových služieb 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku, zníženie pracnosti a chybovosti pri zadávaní bankových údajov vďaka "prepojiteľnosti" informačného systému klienta s informačným systémom banky. V neposlednom rade Elektronické bankovníctvo pre klienta znamená neobmedzenú dostupnosť bankových služieb prakticky kdekoľvek sa klient nachádza, a to vďaka rozmanitosti rôznych foriem Elektronického bankovníctva.

     Klientský pohľad a rôzne formy Elektronického bankovníctva UNICOM Vám priblíži krátke video. Podrobnejší popis klientskej strany Elektronického bankovníctva UNICOM nájdete na nasledujúcich stránkach.