Profil spoločnosti

Česko-slovenská spoločnosť UNICOM, zameraná výhradne na vzdialené dátové komunikácie, má v oblasti elektronického bankovníctva bohaté skúsenosti. Ako prvá v bývalej ČSFR predstavila Home Banking systém BPS v.1 [1], ktorý bol v r.1992 nasadený v najväčšej slovenskej banke - Všeobecnej úverovej banke. Druhá verzia tohoto systému - BPS v.2, doplnená o symetrické kryptovanie, bola v roku 1994 nasadená vo vybraných pobočkách ČSOB. V roku 1996 bola k dispozícii tretia verzia tohoto systému BPS v.3, znamenajúca podstatné zvýšenie komfortu a bezpečnosti systému, ktorá bola nasadená vo Všeobecnej úverovej banke [2], Dopravnej banke a v ČSOB pobočke Teplice. Neskôr bol systém nasadený v ČSOB pobočke České Budějovice a v Komerčnej banke na Slovensku.

V roku 1998 otvoril UNICOM prvú virtuálnu Elektronickú On-line banku, ktorá si získala pozornosť širokej odbornej verejnosti [3-10]. Jednotlivé formy Elektronického bankovníctva - Internet banking, jeho mobilnú mutáciu Wap banking, Home banking cez Internet a jeho mobilnú mutáciu Mobil banking, Telefón banking cez IVR (interaktívny rečový automat), resp.operátora Call Centre, Message banking so správami typu SMS a ďalšie si do dnešného dňa odskúšali stovky záujemcov.

Myšlienka virtuálnej banky sa osvedčila v praxi ako vhodné cvičné prostredie k zvládnutiu masovej implementácie [11], [12] a k príprave tisíce nových klientov. Vo Všeobecnej úverovej banke sa za jeden rok podarilo vďaka "cvičnej banke" zvýšiť počet klientov využívajúcich Home banking z približne 1000 na viac ako 6000 klientov [13].

Začiatkom roku 2000 získal Home banking ako jeden z distribučných kanálov Elektronického bankovníctva UNICOM Certifikát  ochrannej značky kvality a Zlatú medailu Slovak Gold a počas výstavy Kvalita 2000 získal tento produkt tvorivej činnosti ocenenie Kandidát Grand Prix Slovak Gold [14].

Proces masovosti a postupné nasadzovanie ďaľších foriem EB viedli k príprave novej generácie EB, ktorej jadro tvorí Centrálna báza dát (CBD) s jednotnou správou všetkých foriem EB prostredníctvom tzv. klientských oddelení a operátorského oddelenia  [15], [16]. Veľkou prednosťou tejto novej koncepcie EB je jednoduchá správa celého systému EB, možnosť komplexne vybaviť klienta banky všetkými formami EB na jednom klientskom oddelení pobočky či expozitúry a poskytovanie rovnakej informácie v danom čase, nezávislej na použitom distribučnom kanále.

Viac informácií o spoločnosti UNICOM a jej zameraní  nájdete v rôznych informačných materiáloch spoločnosti UNICOM [17-21] a interview v odbornej tlači [22], [23].