Registrácia do Elektronickej On-Line Banky

Vitajte v registrácii do systému EOB

Pomocou tejto stránky si môžete zriadiť prístup do virtuálnej Elektronickej On-line Banky (EOB). Po vyplnení nižšie uvedeného formulára Vám budú automaticky pridelené potrebné náležitosti pre prístup. V prípade nejasností, alebo ďalších otázok nás môžete kontaktovať na adrese eob@tuke.sk
1) Meno a Priezvisko:
2) Spoločnosť:
3) Adresa:
4) Telefónne číslo:
5) GSM číslo: * (formát: +42x-xxx-xxxxxx)
6) e-mail adresa:
7) Áno, chcem sa prihlásiť do prehľadu klientov. **
Zaškrtnutím tohto políčka budete zaradený do prehľadu klientov. Predtým je však nevyhnutné vyplniť body 1-4, ako aj 6 a 8.
8) Rodné číslo: (formát: xxxxxx/yyyy)

Uvedené údaje budú slúžiť výlučne pre vnútorné potreby a v žiadnom prípade nebudú distribuované tretím stranám alebo iným spôsobom zneužité.

Poznámky:
* Uveďte číslo GSM telefónu, ktorý má aktivovný príjem/posielanie krátkych textových správ (SMS). V prípade, že uvediete adresu elektronickej pošty, bude Vám oznámenie o úspešnej registrácii spolu s tajným kľúčom odoslané na túto adresu.

** V prehľade klientov bude uvedené Vaše prihlasovacie meno a počty realizovaných platieb v jednotlivých systémoch EOB.

Pokračujte prosím nasledovným tlačidlom: